Home

Eencelligen met bladgroen

Andere naam: Eukaryoten type C

 

Eencellige met kern, mitochondrie, bladgroenkorrel en zweephaar
Eencellige met - van links naar rechts - undulipodium, kern, bladgroenkorrel (chloroplast) en mitochondrie

Men denkt dat de eerste eencellige met bladgroen bestond uit een eencellige met complexe zweephaar ofwel undulipodium (ontstaan uit een eerdere endosymbiose) die een cyanobacterie  (blauwwier) in zijn cel had opgenomen. De cyanobacterie zou door het bezit van bladgroen  (chlorofyl a) de eencellige in staat hebben gesteld om onder invloed van zonlicht suikers te maken uit kooldioxide en water (fotosynthese). Eencelligen met bladgroen staan aan de basis van de ontwikkeling van planten.

Afstammingslijst van de eencelligen met bladgroen

Eencelligen met bladgroen (Eukaryoten type C)
Eencelligen met complexe zweephaar (Eukaryoten type B)
Eencelligen met mitochondriën (en celkern) (Eukaryoten type A)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven