Home

Draadbacteriën

Wetenschappelijke naam: Actinobacteria

 

                        Deel van een mycelium van Streptomyces

Draadbacteriën  maken vaak draadvormige, vertakte kolonies die sporen vormen (actinosporen). Door hun uiterlijk werden ze vroeger wel aangezien voor schimmels (actinomyceten). Een andere groep draadbacteriën betreft eenvoudige eencellige bacteriën. 
Tot de Draadbacteriën behoren o.a. de Streptomyces-soorten, belangrijke leveranciers van antibiotica(streptomycine). Er zijn ook ziekteverwekkers bij, zoals de veroorzaker van tuberculose ofwel TBC (Mycobacterium tuberculosis).

Afstammingslijst van de Draadbacteriën

Draadbacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven