Home

Bolbacteriën

Wetenschappelijke naam: Micrococci (niet geldig gepubliceerd)

 

Een tetrade van Micrococcus radiodurans
                        Een tetrade van Micrococcus radiodurans

Bolbacteriën bestaan uit bolvormige cellen die alleen of paarsgewijs voorkomen. Kenmerkend is de vorming van zogenaamde tetraden, pakketjes van vier cellen.
Sommige bolbacteriën zijn onbeweeglijk, andere kunnen zich voortbewegen door middel van eenvoudige zweepharen (flagellen). Er worden géén sporen gevormd.
Bolbacteriën kunnen verschillende organische stoffen afbreken, vooral suikers. Ze kunnen vaak zowel mèt als zonder zuurstof leven, maar voor hun groei hebben ze zuurstof nodig.
Volgens recent onderzoek vormen de bolbacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende hoofdafdelingen (divisies of fyla) van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de bolbacteriën

Bolbacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven