Home

Blauwwieren

Andere naam: Cyanobacteriën
Wetenschappelijke naam: Cyanobacteria

 

Anabaena, een draadvormige cyanobacterie
                         Anabaena, een draadvormig blauwwier

In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, zijn Blauwwieren niet verwant met (andere) wieren maar behorende ze tot het rijk van de bacteriën. Evenals andere bacteriën hebben ze namelijk géén celkern. Daarom worden ze tegenwoordig ook vaak Cyanobacteriën genoemd ('cyano-' betekent blauw).
Blauwwieren vormen vaak kolonies. Met behulp van bladgroen zijn ze - evenals planten - in staat om fotosynthese uit te voeren waarbij zuurstof wordt geproduceerd. Ze hebben géén flagellen (zweepharen).
Blauwwieren of Cyanobacteriën waren al talrijk in het Precambrium (langer dan 540 miljoen jaar geleden). Hun cellen zijn vaak omgeven door een slijmlaag, waarin kalk uit het zeewater vastgehouden kan worden. Door deze eigenschap veroorzaakten ze speciale gesteenteformaties, de zogenaamde stromatolieten. Ook nu nog ontstaan er langs sommige kusten stromatolieten.

Afstammingslijst van de Blauwwieren

Blauwwieren
Purperbacteriën
Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven