Home

Oer-archaebacteriën

De naam 'Archaebacteriën' betekent eigenlijk 'oude bacteriën'. Deze naam is destijds bedacht omdat Archaebacteriën in extreme milieus leven zoals die al vroeg op aarde voorkwamen, bijv. bij hete diepzeebronnen (black smokers) en op plaatsen met een hoog zoutgehalte. Uit recent onderzoek is echter gebleken, dat Archaebacteriën waarschijnlijk 'pas' ongeveer 850 miljoen jaar geleden ontstaan zijn, d.w.z. later dan veel groepen van de Echte bacteriën. Ze lijken het meest verwant met een groep binnen de Draadbacteriën (met name de orde Mycobacteriales). Van de Archaebacteriën zijn de oer-Archaebacteriën de oudste vertegenwoordigers.
De cellen van Archaebacteriën bevatten geen kern. Daarom worden Archaebacteriën, evenals Echte bacteriën, tot de zogenaamde prokaryoten gerekend (pro = voor; karyon = kern). De cellen hebben evenmin een celwand; ze worden - evenals bij Draadbacteriën, Luchtsporenbacteriën en naakte bacteriën  - slechts omhuld door een enkele dunne celmembraan. De celonderdelen die helpen bij het lezen van de DNA-codes (ribosomen) hebben een vorm die afwijkt van die bij Echte bacteriën. Omdat de ribosomen ook afwijken van die bij organismen mét celkern (Eukaryoten), worden de Archaebacteriën (inclusief geiserbacteriën, methaanbacteriën en Zoutbacteriën) tegenwoordig ook wel als apart rijk of zelfs als apart superrijk of domein beschouwd.

Afstammingslijst van de Oer-archaebacteriën

Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven