Home

Grootkopzoogdierreptielen

Wetenschappelijke naam: Ophiacodonta (onderorde binnen de Pelycosauria)

 

Grootkopzoogdierreptielen zijn uitgestorven zoogdierachtige reptielen (Synapsida) die leefden gedurende het Laat-Carboon en Vroeg-Perm (ca. 320-270 miljoen jaar geleden). Net als zoogdieren, hadden zij een schedel met slechts één slaapvenster (fenestra temporalis). Hun kop was relatief groot, met een smalle snuit. Het waren vleeseters die zich vermoedelijk voedden met vissen en kleine amfibieën.

Afstammingslijst van de Grootkopzoogdierreptielen

Grootkopzoogdierreptielen
Rugzeilzoogdierreptielen
Oerreptielen
Oeramfibieën
Oerkwastvinnigen
Stekelhaaien
Oerhaaien
Rattenstaartpantservissen
Prikken
Kaakloze pantservissen
Slijmprikken
Conodontendieren
Lancetvisjes
Manteldieren
Hoefijzerwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven