Home

Dictyonellide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Dictyonellida (orde van articulate Armpotigen)

 

Dictyonellide armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Ordovicium tot en met het Perm (ca. 500-250 miljoen jaar geleden). Ze hadden een bolle, tweekleppige schelp zonder steelopening. Elders in de armklep zat een grote opening met een inwendige driehoekige plaat. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Dictyonellide armpotigen

Dictyonellide armpotigen
Craniide armpotigen 
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven