Home

Craniide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Craniida, Craniidina (orde of onderorde van niet-articulate Armpotigen)

 

Craniide armpotigen zijn zeedieren met een tweekleppige, ronde tot vierkante schelp. De kleppen worden alleen door spieren bij elkaar gehouden, er is geen slot. Ze hebben geen steel, maar zitten met hun steelklep vastgegroeid aan het substraat. Binnen de schelp zit een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Craniide armpotigen bestaan sinds het Vroeg-Ordovicium (ca. 500-470 miljoen jaar geleden).

Afstammingslijst van de Craniide armpotigen

Craniide armpotigen 
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven