Home

Chile´de armpotigen

Wetenschappelijke naam:áChileida (orde van articulate Armpotigen)

á

Chile´de armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden). Ze hadden een bolle, tweekleppige schelp. De kleppen werden alleen door spieren bij elkaar gehouden, er was geen slot. Ze hadden geen gewone steelopening, maar een grote opening elders in de steelklep, voor vasthechting van de schelp. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida),átot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Chile´de armpotigen

Chile´de armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormená
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriŰn (en celkern)
Oer-archaebacteriŰn
OerbacteriŰn
Ontstaan van het levená