Home

Atrypide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Atrypida, Atripidina (orde of onderorde van articulate Armpotigen)

 

Atrypide armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Ordovicium tot en met het Devoon (ca. 500-360 miljoen jaar geleden). Ze hadden een bolle, tweekleppige schelp met een steelopening in de top. Binnen de schelp zat een spiraalgewonden tentakelkrans (lofofoor), ondersteund door een armskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Atrypide armpotigen

Atrypide armpotigen
Orthide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven