Home

Athyride armpotigen

Wetenschappelijke naam: Athyridida, Athyrididina (orde of onderorde van articulate Armpotigen)

 

Athyride armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Ordovicium tot en met het Jura (ca. 500-140 miljoen jaar geleden). Ze hadden een tweekleppige schelp, met twee bolle kleppen of een bolle en een holle. In de top van de schelp zat een steelopening. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor), ondersteund door een armskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Athyride armpotigen

Athyride armpotigen
Atrypide armpotigen
Orthide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven