Home

Acrotretide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Acrotretida (orde van niet-articulate Armpotigen)

 

Acrotretide armpotigen zijn zeedieren met een kegelvormige, tweekleppige schelp. De kleppen worden alleen door spieren bij elkaar gehouden, er is geen slot. Ze zijn met behulp van een steel vastgegroeid of ingegraven in de bodem. Er zit een kleine steelopening in de top van de schelp. Binnen de schelp zit een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, waarmee de dieren voedseldeeltjes uit het water filteren. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.
Acrotretide armpotigen komen voor sinds het Ordovicium (ca. 500-440 miljoen jaar geleden).

Afstammingslijst van de Acrotretide armpotigen

Acrotretide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven