Home

Wolfsklauwen

Wetenschappelijke naam: Lycopodiales (orde binnen de Wolfsklauwachtigen, Lycopsida)

 

Wolfsklauwen zijn kruiden met telkens in tweeën vertakkende, hangende, kruipende of rechtopstaande stengels. De bladeren hebben de vorm van een schutblad of zijn naaldachtig, met één vaatbundel. De sporendoosje (sporangia) staan in aren aan het eind van de stengels. Alle sporen zijn gelijk van grootte (homosporie).
Wolfsklauwen komen voor sinds het Laat-Devoon (ca. 375-360 miljoen jaar geleden). Ze zijn vooral talrijk in de tropen, maar ook in Nederland komen enkele (vijf) soorten voor.

Afstammingslijst van de Wolfsklauwen

Wolfsklauwen
Schubplanten
Oerwolfsklauwen 
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven