Home

Dillenia-achtige bloemplanten

Andere naam: Vioolachtige bloemplanten
Wetenschappelijke naam: Dilleniiflorae (superorde binnen de Tweezaadlobbigen, Magnoliidae)

 

Dillenia-achtige bloemplanten vormen een groep van zeer verschillende families. Recent DNA-onderzoek heeft aangetoond dat zelfs de plant met de grootste bloemen ter wereld, Rafflesia arnoldi, tot deze groep behoort.
De bloemen hebben vaak 4-5 of meer kroonbladen, die meestal niet vergroeid zijn (wel bv. bij de Heidefamilie). Het aantal meeldraden is meestal twee keer zo groot als het aantal kroonbladen, soms minder, soms talrijk (bv. bij de Hertshooifamilie). De Dillenia-achtige bloemplanten die in de tropen voorkomen, zijn bomen of struiken. In gematigde streken komen minder soorten voor; het zijn meestal kruidachtigen.

Afstammingslijst van de Dillenia-achtige bloemplanten

Dillenia-achtige bloemplanten
Roosachtige bloemplanten
Magnolia-achtige bloemplanten
Vroege bloemplanten
Gnetum-achtigen
Paleozoïsche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven