Home

Toverhazelaarachtige bloemplanten

Wetenschappelijke naam: Hamameliflorae (superorde binnen de Tweezaadlobbigen, Magnoliidae)

Toverhazelaarachtige bloemplanten zijn bomen en struiken, met doorgaans onopvallende bloemen. De bloemenázijn vaak ˇf mannelijk ˇf vrouwelijk. Mannelijke bloemen hangen vaak in aren (katjes).

Afstammingslijst van de Toverhazelaarachtige bloemplanten

Toverhazelaarachtige bloemplanten
Magnolia-achtige bloemplanten
Vroege bloemplanten
Gnetum-achtigen
Paleozo´sche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriŰn (en celkern)
Oer-archaebacteriŰn
OerbacteriŰn
Ontstaan van het leven