Home

Roosachtige bloemplanten

Wetenschappelijke naam: Rosiflorae (superorde binnen de Tweezaadlobbigen, Magnoliidae)

 

Roosachtige bloemplanten vormen een grote en gevarieerde groep. De bloemen hebben meestal 4-5, soms 9, kroonbladen die niet met elkaar vergroeid zijn (vrijstaand). Ze hebben meestal twee keer zoveel meeldraden als kroonbladen. Soms zijn de meeldraden talrijk. Tot deze groep behoort de Vlinderbloemenfamilie, waarvan de bloemen één symmetrie-as hebben. Roosachtige bloemplanten komen overwegend in de gematigde zone voor. Er zijn veel economisch belangrijke families bij, zoals de Vlinderbloemenfamilie (met hun peulvruchten), Rozenfamilie (planten en vruchten) en Schermbloemenfamilie (keukenkruiden).

Afstammingslijst van de Roosachtige bloemplanten

Roosachtige bloemplanten
Magnolia-achtige bloemplanten
Vroege bloemplanten
Gnetum-achtigen
Paleozoïsche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven