Home

Rhynia's

Andere naam: Rhynia-achtigen
Wetenschappelijke naam: Rhyniophyta, Rhyniopsida

 

Reconstructie van Rhynia gwynnevaughanii
                     Reconstructie van Rhynia gwynne-vaughanii

Rhynia's zijn uitgestorven vaatplanten, die leefden gedurende het Siluur en Devoon (ca. 440-360 miljoen jaar geleden). Het zijn de best bewaard gebleven vroege landplanten.
Rhynia's hadden een liggende wortelstok, met verticale stengels met gevorkte vertakkingswijze. De stengels hadden geen bladeren. De sporendoosjes (sporangia) stonden stuk voor stuk aan het uiteinde van de opstijgende stengels.
Tot deze groep behoren o.a. Cooksonia hemisphaerica (Siluur) en Rhynia gwynne-vaughanii (Devoon). Deze laatste heeft zijn eerste naam (geslachtsnaam) te danken aan een belangrijke vindplaats van deze fossiele planten bij het dorp Rhynie in Midden-Schotland.

Afstammingslijst van de Rhynia's

Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven