Home

Reuzenpaardenstaarten

Wetenschappelijke naam: Calamitales, Calamitaceae (orde of familie binnen de Paardenstaartachtigen)

 

Reuzenpaardenstaarten zijn uitgestorven bomen, die leefden gedurende het Laat-Devoon tot en met het Vroeg-Perm (ca. 375-270 miljoen jaar geleden). Ze hadden een liggende wortelstok. De verticale stam kon tot 20 meter hoog worden en was verdeeld in knopen en leden (stengelgeleding). Vanuit de knopen konden zijtakken uitgroeien, die al dan niet vertakt waren.
Reuzenpaardenstaarten waren zeer talrijk in de moerasbossen uit het Carboon waaruit steenkool ontstaan is.

Afstammingslijst van de Reuzenpaardenstaarten

Reuzenpaardenstaarten
Wolfsklauwen
Schubplanten
Oerwolfsklauwen 
Rhynia's 
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven