Home

Psilotum-achtigen

Wetenschappelijke naam: Psilotophyta, Psilotopsida

Psilotum-achtigen zijn kleine, brem-achtige kruiden met verspreide schubachtige blaadjes (microfyllen). Ze hebben geen echte wortels. Een ondergrondse wortelstok onttrekt voedsel van de bodem door middel van inwendige schimmels waarmee de plant samenleeft (endomycorrhiza). De sporendoosjes (sporangia) staan langs korte zijtakjes. Alle sporen zijn gelijk in grootte (homosporie).
De Psilotum-achtigen omvatten ongeveer 15 soorten Psilotum en Tmesipteris
De afstamming van Psilotum-achtigen is zeer omstreden. De uiterlijke en ecologische gelijkenis met de paleozoïsche Rhynia's is weliswaar groot (incl. het voorkomen van endomycorrhiza), maar deze laatste zijn niet meer bekend van na het Devoon (ca. 360 miljoen jaar geleden) terwijl van Psilotum-achtigen geen fossielen gevonden zijn. Over het algemeen worden ze dan ook gezien als door reductie ontstane vormen van homospore Wolfsklauwachtigen.

Afstammingslijst van de Psilotum-achtigen

Psilotum-achtigen
Schubplanten
Oerwolfsklauwen
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven