Home

Paardenstaarten

Wetenschappelijke naam: Equisetales (orde binnen de Paardenstaartachtigen)

 

Paardenstaarten zijn kruiden met holle stengels, al dan niet met zijtakken in kransen. De bladeren staan in kransen en zijn tot een kokertje vergroeid. De sporendoosjes (sporangia) staan bijeen in aren (strobili) aan het uiteinde van de stengels. Meestal zijn alle sporen gelijk in grootte (homospoor).
Paardenstaarten zijn land- en moerasplanten. Ze worden meestal niet hoger dan één meter, op één soort in Mexico na (Equisetum giganteum) die 12 meter hoog kan worden.
In Nederland komen in het wild acht soorten en enkele bastaarden voor, waaronder Heermoes en Schaafstro.

Afstammingslijst van de Paardenstaarten

Paardenstaarten
Reuzenpaardenstaarten
Wolfsklauwen
Schubplanten
Oerwolfsklauwen 
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven