Home

Oerzaadvarens

Wetenschappelijke naam: Archaeopteridales (orde binnen de Vroege naaktzadigen)

Oerzaadvarens zijn uitgestorven boomvormige sporenplanten, die leefden gedurende het Laat-Devoon en Vroeg-Carboon (ca. 375-320 miljoen jaar geleden). Hun stam leek wel op die van naaktzadigen. Het waren de eerste vaatplanten met echte bladeren en een onderscheid tussen grotere en kleinere sporen (heterosporie). Deze groep wordt gezien als een overgangsvorm tussen sporenplanten en zaadplanten.

Afstammingslijst van de Oerzaadvarens

Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven