Home

Oerwolfsklauwen

Wetenschappelijke naam: Zosterophyllophyta, Zosterophyllopsida

 

Reconstructie van Zosterophyllum myretonianum
                Reconstructie van Zosterophyllum myretonianum

Oerwolfsklauwen zijn uitgestorven wolfsklauwachtige planten, die leefden gedurende het Devoon (ca. 410-360 miljoen jaar geleden). Ze hadden een gevorkte vertakkingswijze. De stengels hadden geen bladeren, maar waren kaal (bijv. bij Zosterophyllum) of voorzien van stekelachtige uitsteeksels zonder vaatbundels (microfyllen, bijv. bij Sawdonia). De sporendoosjes (sporangia) zaten zijdelings, d.w.z. op korte zij-asjes aan de top van de stengeltakken.
Oerwolfsklauwen waren, althans ten dele, water- of moerasplanten. Dit kan geconcludeerd worden uit het feit, dat bij Zosterophyllum alleen in de bovenste (boven water uitstekende) stengeldelen een opperhuid (epidermis) met een verdikte buitenwand (cuticula) en huidmondjes (stomata) is aangetroffen.
Oerwolfsklauwen verschillen van Rhynia's door een combinatie van drie kenmerken: de zijdelingse plaatsing van de sporendoosjes, de vorm (bol- of niervormig) en manier van openspringen van de sporendoosjes, en de complexere bouw van de vaatbundels (haplostele).
Vermoed wordt dat de Oerwolfsklauwen de 'link'  vormen tussen de primitievere Rhynia's uit het Siluur en de meer complexe Schubplanten en andere Wolfsklauwachtigen uit het Devoon.

Afstammingslijst van de Oerwolfsklauwen

Oerwolfsklauwen
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven