Home

Groenwieren

Wetenschappelijke naam: Chlorophycota, Chlorophyta

 

Een Scenedesmus-soort
                                       Een Scenedesmus-soort
 

Groenwieren zijn één- of meercellige groengekleurde wieren. De eencellige soorten hebben twee complexe zweepharen (undulipodia); meercellige soorten zijn zeer gevarieerd van vorm. Groenwieren hebben hetzelfde type bladgroen (chlorofyl b) als landplanten. Mede daarom worden ze als voorouders van de landplanten beschouwd.
Groenwieren komen in bijna alle leefmilieu's voor. Sommige soorten leven zelfs in andere organismen waar ze voor de energievoorziening zorgen; dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige korstmossen.

Afstammingslijst van de Groenwieren

Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven