Home

Eenzaadlobbigen

Wetenschappelijke naam: Liliidae (onderklasse binnen de Bloemplanten ofwel Bedektzadigen)

 

Eenzaadlobbigen zijn kruidachtige planten of bomen (palmen) waarvan de kiemplanten meestal één zaadlob (cotyl) hebben. De bladen hebben meestal evenwijdig lopende nerven. De vaatbundels in de stengel staan verspreid, er is geen secundaire diktegroei. Er is geen hoofdwortel met zijwortels maar bijwortels. De bloemen bestaan vaak uit drie elementen per krans (kelkbladen, kroonbladen, meeldraden enz.).
Binnen de Eenzaadlobbigen worden meerdere hoofdgroepen (superklassen) onderscheiden, te weten de Waterweegbree-achtige bloemplanten (o.a. Pijlkruid, Waterpest en Zwanebloem), de Palmachtige bloemplanten (o.a. aronskelken, (Eende)kroos, palmen en grassen), de Lelieachtige bloemplanten (o.a. tulpen, irissen en orchideeën), de Gemberachtige bloemplanten (o.a. Banaan, Canna's en Gember) en de Commelina-achtige bloemplanten (o.a. Bromelia's).

Afstammingslijst van de Eenzaadlobbigen

Eenzaadlobbigen
Vroege bloemplanten
Gnetum-achtigen
Paleozoïsche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven