Home

Asterachtige bloemplanten

Wetenschappelijke naam:  Asteriflorae (superorde binnen de Tweezaadlobbigen, Magnoliidae)

 

Asterachtige bloemplanten vormen een grote, gevarieerde groep. De bloemen hebben vaak één symmetrie-as (tweezijdig symmetrisch). Indien er kroonbladen aanwezig zijn, zijn deze vergroeid, vaak met 4-5 slippen. Er zijn evenveel meeldraden als kroonslippen, of minder. Meestal is een kelk aanwezig, maar in sommige families is deze afwezig of aanwezig in de vorm van haren of schubben. Tot de Asterachtige bloemplanten behoren de soortenrijke Composieten (o.a. Madeliefje, Paardebloem en Zonnebloem), maar ook de Lipbloemigen (o.a. Tijm en Lavendel) en Nachtschade-achtigen (o.a. Aardappel en Tomaat).

Afstammingslijst van de Asterachtige bloemplanten

Asterachtige bloemplanten
Roosachtige bloemplanten
Magnolia-achtige bloemplanten
Vroege bloemplanten
Gnetum-achtigen
Paleozoïsche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven