Home

Levermossen

Wetenschappelijke naam: Hepaticae, Hepaticopsida

 

Thalleus levermos met voortplantingsorganen (Parapluutjesmos)
         Thalleus levermos met voortplantingsorganen (Parapluutjesmos)
Levermossen zijn planten die bestaan uit op de grond liggende lapjes blad (thallus, bij thalleuze levermossen) of uit stengeltjes met blaadjes (bij folieuze levermossen). In dit laatste geval hebben de stengels vrijwel altijd een duidelijke boven- en onderzijde. De blaadjes hebben geen nerven. Op het thallus dan wel de bebladerde stengeltjes ontstaan al dan niet gesteelde mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen (antheridia resp. archegonia). Bevruchte eicellen groeien (vanuit de archegonia) uit tot zeer kleine, gesteelde sporenkapsels (sporogonen) die veelal met kleppen openspringen. Sommige levermossen kunnen zich ook ongeslachtelijk voortplanten door broedknoppen (gemmae), die gevormd worden in beker- of flesvormige orgaantjes.
Levermossen komen vooral voor op vochtige plaatsen, soms in zoet water.
Levermossen zijn met zekerheid bekend sinds het Laat-Devoon (ca. 375-360 miljoen jaar geleden). 

Afstammingslijst van de Levermossen

Levermossen
Oermossen
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven