Home

Waterschimmels

Andere naam: Oömyceten
Wetenschappelijke naam: Oomycota

 

Mycelium met gametangia van Saprolegnia spec.
          Deel van een mycelium met gametangia van Saprolegnia spec.

Waterschimmels zijn geen Echte schimmels maar eencelligen (protisten). Zoals hun naam doet vermoeden, komen ze voor in (zoet of zout) water, maar ook op landplanten. Ze leven op dood materiaal (saprotroof) of parasiteren op planten of dieren. Het 'thallus' (vegetatieve deel van het organisme) is eencellig of bestaat uit een mycelium van meerkernige, meest ongesepteerde draden (hyfen) die binnendringen in de gastheer. Tijdens de geslachtelijke voortplanting vergroeien de mannelijke organen (antheridia) met de vrouwelijke organen (oögonia) op de schimmeldraden. Dit verschijnsel heet gametangiogamie (gametangium = omhulsel met gameten ofwel geslachtscellen; gamie = huwelijk). Na zo'n versmelting ontstaat een rustspore (oöspore), die na kieming een sporendoosje (sporangium) voortbrengt. Sporangia kunnen echter ook ontstaan na kieming van ongeslachtelijke sporen (conidiën) die op bepaalde plaatsen van de hyfen worden afgesnoerd. In de sporangia worden beweeglijke ofwel zoösporen geproduceerd die voorzien zijn twee ongelijke complexe zweepharen (undulipodia) en zich via water voortbewegen, op weg naar een nieuwe gastheer. Belangrijk is ook dat de celwanden voornamelijk zijn opgebouwd uit cellulose. Dit  èn de aanwezigheid van twee ongelijke zweepharen verraadt de verwantschap tussen Waterschimmels en bepaalde groepen wieren.
De klasse van de Waterschimmels telt in totaal ruim 800 soorten. Hiertoe behoren verwekkers van allerlei plantenziekten. Zo is de oömyceet Phytophthora infestans (Aardappelroest) verantwoordelijk voor de aardappelziekte, die wereldwijd grote verliezen in de aardappelteelt veroorzaakt. Soorten van de familie der Peronosporaceae veroorzaken zogenaamde 'valse meeldauw' bij o.a. rozen, druiven, tomaten en diverse siergewassen.

Afstammingslijst van de Waterschimmels

Waterschimmels
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven