Home

Gnetum-achtigen

Andere naam: Mantelzadigen
Wetenschappelijke naam: Chlamydospermae, Gnetophyta, Gnetopsida (klasse binnen de Zaadplanten)
Gnetum gnemon
                                           Gnetum gnemon

Gnetum-achtigen zijn houtige gewassen (bomen, struiken of klimmers) met veernervige, tegenoverstaande bladeren. Er zijn mannelijke en vrouwelijke planten (tweehuizigheid), elk met éénslachtige bloemen.
Gnetum-achtigen zijn bloemplanten waarbij de zaadknoppen en zaden niet opgesloten zijn in vruchtbeginsels resp. vruchten, maar omhuld worden door met elkaar vergroeide bloemdekbladen. De kiem (embryo) heeft twee zaadlobben (cotylen).
Deze groep omvat drie geslachten (genera), te weten Gnetum, Ephedra en Welwitschia, elk in een aparte familie.

Afstammingslijst van de Gnetum-achtigen

Gnetum-achtigen
Paleozoïsche zaadvarens
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven