Home

Cellulaire slijmschimmels

Wetenschappelijke naam: Acrasiomycota (mycologie) of Acrasea (zoölogie)

 

Sorocarp van Dictyostelium discoideum
                              Sorocarp van Dictyostelium discoideum

Cellulaire slijmschimmels zijn dierachtige eencelligen die - in tegenstelling tot Echte schimmels - een amoebe-stadium kennen. Deze amoeboïde cellen vormen het voedingsstadium van de slijmschimmel. Wanneer de amoeben samenkomen tot een zogenaamd pseudoplasmodium, ontstaat er een veelcellige, slijmerige voortplantingsstructuur waarin ongeslachtelijke sporen (zonder zweepharen) gevormd worden.
Cellulaire slijmschimmels leven op uitwerpselen (mest), dood plantaardig materiaal, rottende paddestoelen en op vochtige bodem. 
Binnen de Cellulaire slijmschimmels zijn twee groepen te onderscheiden. De ene groep (Acrasiomycetes, ca. 12 soorten) vormt onduidelijk gesteelde vruchtlichamen zonder cellulose. De andere groep (Dictyosteliomycetes ofwel Dictyosteliida, ca. 46 soorten) vormt goed ontwikkelde vruchtlichamen (sorocarpen), voorzien van een duidelijke, rechtopstaande steel met cellulose-omhulsel, en omvat o.a. enkele soorten met geslachtelijke voortplanting.
Volgens recent moleculair onderzoek van ribosomaal RNA zijn beide groepen onderling niet nauw verwant en is het beter de laatste groep samen met de Celloze slijmschimmels (Myxomycetes) onder te brengen in een aparte hoofdafdeling (Myxomycota) van het rijk der Eén- en weinigcelligen (protisten).

Afstammingslijst van de Cellulaire slijmschimmels

Cellulaire slijmschimmels
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven