Home

Slijmnetten

Wetenschappelijke naam: Labyrinthulomycota, Labyrinthulata

 

Slijmgangen met daarin cellen van Labyrinthula
                   Slijmgangen met daarin cellen van Labyrinthula

Slijmnetten worden gevormd door kolonies van cellen die groeien en zich filevormig voortbewegen in zelfgemaakte 'gangen' van slijm. Het slijm wordt afgescheiden door speciale organellen (bothrosomen). Slijmnetten hebben geen complexe zweepharen (undulipodia), behalve aan hun beweeglijke sporen (zoösporen).
Slijmnetten leven in zee op wieren, hogere planten en organisch afval. Sommige soorten zijn parasitair. Massale sterfte van Zeegras (Zostera marina), bijv. in de jaren dertig van de twintigste eeuw in het gehele Noord-Atlantische gebied inclusief de Waddenzee, wordt toegeschreven aan een slijmnetsoort (Labyrinthula zosterae).

Afstammingslijst van de Slijmnetten

Slijmnetten
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven