Home

Reuzenamoeben

Wetenschappelijke naam: Caryoblastea of Pelobiontae

Pelomyxa palustris
De reuzenamoebe Pelomyxa palustris, met versmalde 'staart' (uroid)

Reuzenamoeben zijn relatief grote dierachtige eencelligen: ze kunnen 5 millimeter groot worden en zijn dus met het blote oog zichtbaar. Er bestaat slechts één soort van: Pelomyxa palustris.
Reuzenamoeben behoren tot de meest primitieve eukaryoten (= organismen met celkern) die we kennen. Dit betekent echter niet dat ze de voorouders zijn van alle andere eukaryoten.
Hun erfelijk materiaal is omgeven door een (kern)membraan, maar bestaat niet uit chromosomen. Elk exemplaar (cel) bevat vele (tot meer dan duizend) van dergelijke kernen, maar geen andere celorganellen zoals mitochondriën. De functie die mitochondriën bij andere eukaryoten vervullen (energievoorziening door oxidatie), wordt bij reuzenamoeben verzorgd door drie typen inwendig levende bacteriën (endosymbionten). De bij andere eukaryoten voorkomende complexe flagelstructuren (undulipodia) zijn hier alleen rudimentair aanwezig.
Reuzenamoeben komen voor in modder op de bodem van zoetwaterplassen en poelen, dus in zuurstofarme omstandigheden, en wel in Europa (o.a. in Nederland), de Verenigde Staten en Noord-Afrika.

Afstammingslijst van de Reuzenamoeben

Reuzenamoeben
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern) 
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven