Home

Netelwieren

Wetenschappelijke naam: Cryptophyta (plantaardige eencelligen) of Cryptomonada (dierlijke eencelligen)

 

Netelwieren zijn eencelligen met zowel dierlijke kenmerken (meestal twee complexe zweepharen) als plantaardige kenmerken (geelbruine pigmenten voor de fotosynthese). Daarom worden ze soms als dieren, soms als planten beschouwd.
Netelwieren leven in (vervuild) zoet water of in zee.

Afstammingslijst van de Netelwieren

Netelwieren 
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven