Home

Geelgroenwieren

Wetenschappelijke naam: Xanthophyta, Heterokontophyta, Xanthophyceae

 

 

Geelgroenwieren zijn eencellige, soms meercellige wieren met een geelgroene kleur. De eencellige soorten bewegen zich voort door middel van twee complexe zweepharen (undulipodia). Meercellige soorten vomen draadvormige matjes.
Geelgroenwieren leven vooral in zoet water (koele bronnen, alpenmeertjes), maar ook in zee en op vochtige plaatsen op het land.

Afstammingslijst van de Geelgroenwieren

Geelgroenwieren
Goudwieren
Oogvlekwieren 
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven