Home

Foraminiferen

Andere naam: Gaatjesdragers
Wetenschappelijke naam: Foraminifera, Foraminiferida

 

Een levende foraminifeer
                                    Een levende foraminifeer
 

Foraminiferen zijn dierachtige eencelligen met een kalkskelet, dat meestal is opgebouwd uit kamers. Door gaatjes in de tussenwanden van de kamers, komen uitstulpingen van celplasma (pseudopodiën) naar buiten. Hiermee kunnen ze zich verplaatsen en voeden. Ze leven uitsluitend in zee. Foraminiferen zijn meestal microscopisch klein, maar ze kunnen ook enkele centimeters groot worden. Fossiele (versteende) overblijfselen van foraminiferen worden regelmatig in gesteentelagen gevonden. Zo bestaan bijvoorbeeld de krijtrotsen van Dover maar ook de piramiden van Egypte uit kalksteen bestaande uit foraminiferenskeletjes (foraminiferenkalk).
Foraminiferen zijn fossiel bekend sinds het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden). Ze zijn belangrijk voor het bepalen van de ouderdom van gesteenten. Door recent moleculair onderzoek aan ribosomaal DNA is men echter te weten gekomen, dat ze al veel eerder ontstaan zijn en oorspronkelijk een soort 'naaktslakjes' vormden die geen fossiele sporen hebben nagelaten.

Afstammingslijst van de Foraminiferen

Foraminiferen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven