Home

Celloze slijmschimmels

Andere namen: Myxomyceten, Echte slijmschimmels
Wetenschappelijke naam: Myxomycetes + Protosteliomycetes (mycologie) of
                                                 Myxogastria + Protosteliida (zoölogie)

 

Sporocarp van de slijmschimmel Echinostelium minutum
          Sporocarp van de celloze slijmschimmel Echinostelium minutum

Celloze slijmschimmels zijn geen Echte schimmels maar dierachtige eencelligen. Ze kennen een apart voedingsstadium dat bestaat uit een amoebe-achtige veelkernige celmassa (plasmodium). Onder droge omstandigheden trekt het plasmodium zich samen tot al dan niet gesteelde, vaak helder gekleurde vruchtlichamen (sporocarpen of sporangia). De hierin geproduceerde geslachtelijke sporen kiemen tot éénkernige amoeben zonder celwand (zgn. myxamoeben) of tot éénkernige zwermsporen met twee complexe zweepharen (undulipodia) aan de voorzijde. Myxamoeben en zwermsporen eten bacteriën en absorberen opgeloste voedingsstoffen. Versmelting van twee myxamoeben of twee zwermsporen resulteert in de vorming van een nieuw, op den duur veelkernig plasmodium.
Celloze slijmschimmels kennen verschillende ruststadia. Onder ongunstige omstandigheden kan een plasmodium zich omvormen tot een rustvorm die 'sclerotium' genoemd wordt en kunnen zwermsporen of myxamoeben zich inkapselen tot zgn. microcysten.
Celloze slijmschimmels leven op dood hout of ander plantaardig materiaal en dragen bij aan de ontbinding van dit materiaal. Er zijn ongeveer 850 soorten bekend.
Volgens recent moleculair onderzoek van ribosomaal RNA verdient het de voorkeur om de Celloze slijmschimmels samen met een deel van de Cellulaire slijmschimmels(met name de Dictyosteliomycetes ofwel Dictyosteliida)  onder te brengen in een aparte hoofdafdeling (Myxomycota) van het rijk der Een- en weinigcelligen (protisten).

Afstammingslijst van de Celloze slijmschimmels

Celloze slijmschimmels 
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven