Home

Ankerdraadwieren

Wetenschappelijke naam: voorheen Cnidosporidia

 

Spore van het Ankerdraadwier Glugea stephani
                    Spore van het ankerdraadwier Glugea stephani

Ankerdraadwieren zijn dierachtige eencelligen zonder voortbewegingsorganellen. Aan één uiteinde zijn ze voorzien van een draadvormig organel dat de functie heeft van injectienaald. Sommige soorten ontwikkelen een veelkernig amoebe-achtig stadium (plasmodium). Opmerkelijk is het ontbreken van mitochondriënbij een deel van de groep.
Ankerdraadwieren zijn intracellulaire parasieten van gewervelde of ongewervelde dieren, vooral vissen en wormen. Veel soorten parasiteren zonder dat de gastheer daarvan hinder ondervindt (commensalisme), maar sommige zijn ziekteverwekkers. Soorten van het geslacht Myxobolus veroorzaken de knobbeltjesziekte bij barbeel, koikarper en andere vissen. Soorten van het geslacht Nosema zijn schadelijk voor larven van de zijderups (en dus voor de zijdeindustrie) en voor honingbijen.
De voedingsstoffen worden direct door de celwand opgenomen (absorptie).
Ankerdraadwieren planten zich voort door middel van één- of meercellige ongeslachtelijke sporen. Of ze zich ook geslachtelijk kunnen voortplanten is niet bekend.
Volgens recent onderzoek vormen de Ankerdraadwieren niet één groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in ten minste twee verschillende hoofdafdelingen (fyla) van het rijk der één- en weinigcelligen (protisten), namelijk de Microspora (zonder mitochondriën) en de Myxospora (meercellig, mèt mitochondriën).

Afstammingslijst van de Ankerdraadwieren

Ankerdraadwieren
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven