Home

Sulfaatbacteriën

Andere naam: sulfaatreducerende bacteriën, zwavelbacteriën
Wetenschappelijke naam: Thiopneutes (niet geldig gepubliceerd)

 

 
Desulfovibrio desulfuricans, met flagel
                       Desulfovibrio desulfuricans, met flagel

Sulfaatbacteriën bewegen zich voort door middel van één of meer eenvoudige zweepharen (flagellen). 
Voor hun energievoorziening (ademhaling) hebben ze  sulfaten nodig, die ze omzetten in een andere zwavelverbinding of zwavel.
Sulfaatbacteriën leven in zuurstofloze waterbodems, waar ze zwavelwaterstof kunnen produceren, dat naar rotte eieren stinkt.
Volgens recent onderzoek vormen de sulfaatbacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende hoofdafdelingen (fyla of divisies) van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de sulfaatbacteriën

Sulfaatbacteriën
Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven