Home

Stikstofbacteriën

Andere naam: stikstofbindende aëroben

 

Een bijna gedeelde Azotobacter vinelandii
                      Een bijna gedeelde Azotobacter vinelandii
 

Stikstofbacteriën hebben vaak eenvoudige zweepharen (flagellen), waarmee ze zich voortbewegen. Voor hun energievoorziening hebben ze zuurstof nodig. Het zijn bodembewoners, die vaak in symbiose leven met zaadplanten, met name planten van de Vlinderbloemenfamilie (bijv. soja, klaversoorten, sperzieboon en linze). Wanneer ze de haarwortels van de plant binnendringen, veroorzaken ze zogenaamde wortelknolletjes. Binnen deze knolletjes wordt door de stikstofbacteriën gasvormige stikstof omgezet in organische stikstofverbindingen zoals nitraat,  zodat het bruikbaar wordt voor de gastheerplant.
Volgens recent onderzoek vormen de stikstofbacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende klassen binnen de hoofdafdeling Proteobacteria (fylum of divisie) van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de stikstofbacteriën

Stikstofbacteriën
Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven