Home

Slijmbacteriën

Andere naam: Myxobacteriën
Wetenschappelijke naam: Myxococcales (orde binnen de hoofdafdeling Proteobacteria)

 

Beggiatoa, in rosettevorm
                                Een Beggiatoa-soort in (dubbele) rozetvorm

Slijmbacteriën zijn staafvormige bacteriën die omgeven zijn door zelfgemaakt slijm. Ze kunnen zich glijdend voortbewegen en hebben geen zweepharen (flagellen). Vaak groeperen ze zich tot kruipende kolonies. Soms vormen ze veelcellige rechtopstaande voortplantingsstructuren, die zelfs met het blote oog waarneembaar zijn. Hun levenswijze lijkt veel op die van slijmschimmels.
Slijmbacteriën hebben zuurstofnodig voor hun ademhaling. Ze kunnen enzymen afscheiden waarmee ze andere organismen (bacteriën, eencelligen) verteren. De vrijgekomen bestanddelen worden vervolgens door de bacteriën geabsorbeerd.
Sommige soorten leven in de mond van gewervelde dieren (bijv. Simonsiella), maar de meeste leven in de bodem. Tot deze bodembacteriën behoort o.a. Sorangium cellulosum, die van alle bacteriën het grootste genoom heeft (ongeveer 12,2 miljoen nucleotiden).

Afstammingslijst van de Slijmbacteriën

Slijmbacteriën
Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven