Home

Purperbacteriën

Andere naam: anaërobe fototrofen

 

Gesteelde, vijfcellige structuur van Rhodomicrobium vannielii
Gesteelde, knopvormende structuur met vijf cellen van Rhodomicrobium vannielii

Purperbacteriën zijn zeer uiteenlopend van vorm en kleur. Ze komen voor als (al dan niet beweeglijke) losse cellen, in pakketjes, in gesteelde knopvormende structuren en in slijmlagen. Ze kunnen allerlei kleuren hebben met uiteenlopende tinten, zoals roze, purper en groen.
De meeste purperbacteriën leven in zuurstofloze omstandigheden in zoet water of zout water. Evenals planten zetten ze met behulp van zonlicht kooldioxide (koolzuur) om in voedingsstoffen. In plaats van water gebruiken purperbacteriën chemische stoffen als zwavelwaterstof om de fotosynthese uit te voeren. 
Purperbacteriën vormen een functionele groep (anaërobe fotosynthese) en zeker geen verwantschapsgroep. Volgens recent onderzoek dienen ze ondergebracht te worden in ten minste drie verschillende hoofdafdelingen van het bacterierijk (de fyla of divisies Chlorobi, Chloroflexi en Proteobacteria).

Afstammingslijst van de purperbacteriën

Purperbacteriën
Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven