Home

Naakte bacteriën

Wetenschappelijke naam: Aphragmabacteria (niet geldig gepubliceerd)

 

Naakte bacteriën danken hun naam aan het feit dat hun cellen geen celwand hebben, maar slechts omgeven zijn door een enkele celmembraan.  Ze zijn onregelmatig van vorm, of min of meer draadvormig. De meeste zijn zeer klein (minder dan 0,5 micrometer in diameter) en daardoor moeilijk op te sporen.
Naakte bacteriën zijn voornamelijk parasitair en komen veelvuldig voor in insecten, gewervelde dieren en planten. Sommige soorten, bijv.  Mycoplasma pneumoniae, veroorzaken longontsteking bij mens en huisdieren. Door het ontbreken van een celwand zijn ze niet gevoelig voor penicilline, dat wandgroei belemmert.
Volgens recent onderzoek vormen naakte bacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in twee verschillende hoofdafdelingen (Firmicutes en Proteobacteria) van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de naakte bacteriën

Naakte bacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven