Home

Methaanbacteriën

Andere naam: methanogene bacteriën
Wetenschappelijke naam: Methanocreatrices (niet geldig gepubliceerd)

 

Bijna gedeelde Methanobacterium
                               Bijna gedeelde Methanobacterium

Methaanbacteriën zijn staaf-, bol- of spiraalvormige archaebacteriën. Sommige kunnen zich voortbewegen door middel van eenvoudige zweepharen (flagellen). Ze kunnen niet tegen zuurstof. In verband daarmee komen ze voor in moerassen, bodems van rivieren en zeeën, en het darmkanaal van planteneters (inclusief de mens). Tijdens hun stofwisseling zetten deze bacteriën methanol, mierenzuur of azijnzuur om in methaangas. Alle methaan in onze atmosfeer wordt door deze bacteriën gemaakt. Het zijn de belangrijkste (archae)bacteriën in rioolzuiveringsinstallaties.
Volgens recent onderzoek vormen de methaanbacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende klassen binnen de afdeling Euryarchaeota van de Archaebacteriën.

Afstammingslijst van de methaanbacteriën

Methaanbacteriën
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën 
Ontstaan van het leven