Home

Mangrove

Wetenschappelijke naam:
Rhizophora spec.

Behoort tot de Tweezaadlobbigen
Roosachtige bloemplanten, Mangrovefamilie

Komt voor in
tropische kustgebieden

De mangrove is een boomkiemer

Mangrovebomen groeien aan tropische kusten. Ze vormen bossen op moddervlakten die bij laag water droogvallen. Van hoog water heeft een mangroveboom geen last, doordat hij op stelt-vormige wortels staat.

Ook de zaden van mangrove zijn ingesteld op het getijdemilieu: ze kiemen al aan de boom. Als de kiemplant van de boom valt, kan ze meteen wortel schieten en uitgroeien. Of de kiemplanten worden door het water meegevoerd en spoelen ergens anders aan. Zo hebben mangroves alle modderige kustgebieden van de tropen bereikt.