Home

Kanoet

Wetenschappelijke naam:
Calidris canutus

Behoort tot de Vogels
Steltloperachtigen

Komt voor 
wereldwijd langs kusten

De kanoet is een marathonvlieger

Kanoeten ofwel Kanoetstrandlopers leven afwisselend in twee voedselgebieden. In de noordelijke toendra, waar ze broeden, eten ze vooral insecten en spinnen. Het grootste deel van het jaar brengen ze door aan de kust van West-Afrika. Daar eten ze voornamelijk schelpdiertjes.

Deze twee gebieden liggen duizenden kilometers uit elkaar. De reis kost veel energie. Kanoetstrandlopers kunnen deze afstand niet in één keer overbruggen, ondanks de voorraden 'brandstof' die ze opslaan in de vorm van onderhuids vet.

De Europese wadden zijn een onmisbaar tussenstation, waar de uitgeputte vogels weer op krachten komen.