Home

Noordse vinvis

Wetenschappelijke naam:
Balaenoptera borealis

Behoort tot de Zoogdieren
Walvisachtigen, Baardwalvissen, Vinvissen

Komt voor in
alle oceanen

De Noordse vinvis is een zwaargewicht

Groot zijn is in het water gemakkelijker dan op het land: water draagt en vermindert het gewicht. De grootste en zwaarste dieren leven nu in zee: dat zijn de walvissen.

Door zijn grootte heeft de walvis nauwelijks last van roofdieren. Doordat hij zo groot is en bovendien warmbloedig, moet de walvis enorm veel eten.

De Noordse vinvis leeft vooral van kleine garnaaltjes (krill) en vis, die hij met zijn baleinen uit het water zeeft. De vinvis leeft dus in zeer voedselrijke wateren.

Noordse vinvissen leven solitair of in kleine groepjes. In gebieden met veel voedsel kan de dichtheid plaatselijk hoog zijn, maar dat is tijdelijk.