Home

Torenvalk

Wetenschappelijke naam:
Falco tinnunculus

Behoort tot de Vogels
Roofvogelachtigen, Valken

Komt voor in
Europa, Azië en Afrika

De torenvalk iseen stootduiker

De torenvalk jaagt boven het open veld, speurend naar muizen. Met snelle vleugelslagen vliegt hij tegen de wind in, zodat hij stilstaat in de lucht. Deze bijzondere techniek, het bidden, kost veel energie. De torenvalk jaagt daarom graag op plaatsen waar hij door een opwaartse wind wordt ondersteund, bijvoorbeeld langs dijken. Als een torenvalk een prooidier ziet, laat hij zich vallen. Dat gaat vaak trapsgewijs; dichter bij de grond bidt de valk dan opnieuw, tot hij zijn kans schoon ziet. Tenslotte stort hij zich op zijn prooi. Een goede remtechniek is daarbij belangrijk.