Home

Mens

Wetenschappelijke naam:
Homo sapiens

Behoort tot de Zoogdieren
Primaten, Mensachtigen, Mensen

Komt voor in
de gehele wereld

De mens is een tweevoeter

De mens is zeer veelzijdig; hij werkt met hoofd en handen. Hij leeft van een grote verscheidenheid aan voedsel en bedenkt voor alles een technische oplossing.

Samenwerking is voor de mens van levensbelang. Daarvoor hebben mensen een verfijnd stelsel van sociaal gedrag. Dit heeft mede geleid tot het ontstaan van allerlei culturen.

Het rechtop staan is een uitzondering binnen de zoogdierwereld. De voordelen zijn niet geheel duidelijk. In ieder geval hebben wij daardoor een goed uitzicht en de handen vrij.