Home

blinde bij

Het uiterlijk en geluid van deze zweefvlieg lijkt op een bij en schrikt zo belagers af. Hij heeft grote ogen en is dan ook verre van blind. Zijn naam dankt hij waarschijnlijk aan het feit dat het geen echte bij is.

Blinde bijen zijn in ons land erg algemeen. Ze zijn van juni tot oktober veel in de tuin op bloemen te zien. De vrouwtjes overwinteren na de paring op een beschutte plek.

De eitjes worden in stilstaand, vervuild water gelegd. Daarin groeien de zogenaamde rattestaartlarven op: dikke maden met een uitschuifbare adembuis. Ze laven van rottend organisch materiaal op de bodem en kunnen dankzij de adembuis ook in vrijwel zuurstofloos water leven.

Andere namenslijkvlieg
Wetensch. naamEristalis tenax
Voedselstuifmeel, nectar; larven: rottend slib
Lengteca. 13 mm

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF