Home

Japanse kuifibis

Het verspreidingsgebied van deze vogel strekte zich anderhalve eeuw geleden uit van Zuidoost-Siberië, Noordoost-China, Noord Korea tot en met Japan. Door jacht, verdwijnen van zijn leefgebied en gebruik van pesticiden is hun aantal sterk afgenomen. Tegenwoordig leeft alleen nog in het Chinese Qinling-gebergte een wilde populatie van ongeveer 20 dieren. Samen met de Japanse kuifibissen in gevangenschap brengen die het totale aantal wereldwijd op nog geen 50 dieren, waarmee het misschien wel de zeldzaamste vogelsoort is van Azië.

Het Wereld Natuur Fonds steunt een project om deze soort weer in het wild uit te zetten. Daarnaast profiteert de Japanse kuifibis van de bescherming van het Qinling-gebied als reservaat voor de reuzenpanda, onder ander mogelijk gemaakt door een actie van de Nederlandse jeugdleden van het Wereld Natuur Fonds (WNF-Rangers).

Wetensch. naamNipponia nippon
Engelse naamcrested ibis
VerspreidingChina: Qinling-gebied
Voedselamfibieën, kreeftachtigen, insecten
Lengteca. 75 cm
Statusernstig bedreigd

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF