Home

pyjamazweefvlieg

Deze relatief smalle zweefvlieg heeft een opvallend geel achterlijf met brede en smalle zwarte dwarsstrepen. Daarmee bootst hij een wesp na, zoals veel (niet stekende) soorten zweefvliegen doen. Zijn naam dankt hij echter aan de veel minder opvallende maar wel kenmerkende grijze lengtestrepen op de bovenkant van zijn glanzend koperkleurige borststuk.

De pyjamazweefvlieg staat vaak stil in de lucht. Hij bezoekt vooral schermbloemigen.

Het vrouwtje legt eieren bij bladluiskolonies. De rupsachtige larven grijpen bladluizen met hun mondhaken en zuigen die leeg. De pop is flesvormig en zit vaak vastgehecht aan een blad.

Wetensch. naamEpisyrphus bateatus
Lengte10 - 11 mm

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF